Claus Hjort Frederiksen genvalgt som folketingskandidat i Rudersdalkredsen

Claus Hjort Frederiksen genvalgt som Rudersdalkredsens folketingskandidat

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er enstemmigt blevet genvalgt som folketingskandidat for Venstre i Rudersdalkredsen. Det skete ved kredsens generalforsamling og opstillingsmøde mandag aften på Rudersdal Rådhus.

”Jeg er meget glad og beæret over at være blevet genvalgt som folketingskandidat for Rudersdalkredsen. Jeg oplevede en enorm opbakning fra kredsen, de lokale Venstre- og VU-foreninger under sidste folketingsvalgkamp, og det vil jeg gerne sige stor tak for. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde", siger Claus Hjort Frederiksen.

Formand for Venstre i Rudersdalskredsen, Gitte Rasmussen, glæder sig over genvalget:

”Det var en enig kredsbestyrelse, der indstillede genvalget af Claus Hjort Frederiksen som kredsens folketingskandidat. Derfor er vi rigtig glade for, at medlemmerne nu har tilkendegivet, at de er enige med os i, at vi også i den næste folketingsvalgkamp skal have en af landets dygtigste politikere på vores hold,” siger hun

På generalforsamlingen gav finansministeren også en status på dansk økonomi, der er i fremgang. Situationen er dog en helt anden, når talen falder på de offentlige finanser. ”Det er ikke den letteste tid at være finansminister i. Der er ikke plads til at uddele store gaver til højre og venstre. De offentlige finanser er under massivt pres af både udgifter til det stigende antal flygtninge og færre indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen på grund af de lave oliepriser,” forklarer Claus Hjort Frederiksen og fortsætter: ”De lave oliepriser betyder isoleret set, at vi får færre penge til fx at udbygge vores kernevelfærd for i 2020, da råderummet indsnævres markant fra 15 til 10 milliarder”.

Claus Hjort Frederiksen peger på, at presset på de offentlige finanser kan mærkes både i staten, regioner og kommuner: ”Vi kan jo kun bruge danskernes skattekroner én gang. Derfor har vi udvidet omprioriteringsbidraget til at dække hele staten og kommunerne. Det er nødvendigt at kunne prioritere midler på tværs af sektorer, så vi kan sikre, at vi bruger danskernes penge der hvor de gør størst gavn